Hoppa till huvudinnehåll
Februari 2022
Emil Nilsson avatar
Skrivet av Emil Nilsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedan följer en sammanfattning över de systemuppdateringar som släpptes under Februari 2022.

Webb

Körjournal

 • En ny kolumn är tillagd som visar CO2-utsläppen per resa.

 • Det finns även en kolumn tillagd för att kunna visa vem som är attesterande chef i körjournalen. Detta blir möjligt för de företag som via SSO eller fil-inläsning tillhandahåller denna information till Infobric.

Rapport och analys

 • Under Projekthantering har man numera möjligheten att visa ett större tidsintervall över t.ex. flera månader istället för en enstaka månad som tidigare.

 • En administratör har inte längre möjligheten att ändra restypen på en resa under Projekthantering.

Körbeteende

 • En korrigering är utförd kopplat till antalet synliga decimaler i körning utanför tidsfiltret.

Administration

 • När man under fliken Fordon klickar på en bil/enhet syns en ny knapp för att kunna flytta en enhet till ett annat fordon.

 • Förbättrad funktion kopplat till bränslepriset. Man kan nu se hur bränslepriset har ändrats över tid.

 • Det är inte längre möjligt att knappa in en mätarställning som är 0 eller negativ.

App

Min bil

 • Numera presenteras antalet utförda privat samt tjänsteresor.

 • Ett fel är rättat där en användare med en android-telefon inte kunde ångra en godkänd resa i körjournalen.

 • Det är nu möjligt att godkänna perioder som inte har några registrerade resor i samband med att man flyttar en enhet.

Mina resor

 • Numera presenteras antalet utförda privat samt tjänsteresor.

Förar-ID

 • En rättning är utförd där en förare inte vart utloggad när man valt att bli utloggad vid en viss tidpunkt.

 • Numera visas det om en förare är inloggad på bilen eller inte.

Fick du svar på din fråga?