Hoppa till huvudinnehåll
Oktober 2022
Emil Nilsson avatar
Skrivet av Emil Nilsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedan följer en sammanfattning över de systemuppdateringar som släpptes under Oktober 2022.

Webb

Min bil

 • Det går numera att filtrera på kolumnen Status.

Mina resor

 • Det går numera att filtrera på kolumnen Status.

Hantera körjournaler

 • Det går numera att filtrera på kolumnen Status.

 • Mätarställningen på en enhet kommer från och med nu visas utan decimaler.

  • Vi kommer att "trunkera" mätarställningen på samma sätt som bilen gör.

   • Exempel: 52361,8 blir 52361.

Spåra och leda

 • Vi kommer numera enbart att spara positioner 3 månader tillbaka. Detta innebär att tidsfiltret i Positionshistoriken inte går att backa längre än så.

Körbeteende

 • En förbättring är utförd när det kommer till hur poängen på körbeteende beräknas för förarna.

Administration

 • Flytt av fordon till en annan organisation.

  • När man flyttar en enhet från en organisation till en annan har man nu möjlighet att välja om körjournalsdatan ska sparas på den gamla organisationen eller om den ska flyttas med till den nya organisationen.

 • Byte av användningstyp.

  • Vid byte av användningstyp på en enhet sparas den tidigare datan på den gamla användningstypen och enbart ny data kommer att registreras på den nya användningstypen.

 • Det går numera att administrera i vilken organisation ett verktyg ska ligga i.

 • Det finns nu flera ingånskonfigurationer att välja på för våra Vehicle trackers.

  • Säkerhetsbälte inkopplat

  • TMA höger indikator

  • TMA vänster indikator

  • TMA skylt

  • Fysisk privatknapp per resa

 • Kolumnen "RFID-läsare" är tillagd under fordonsadministrationen för att kunna se vilken läsare som en enhet är knuten till.

Övrigt

 • Det är nu möjligt att söka efter verktygskategorier i det globala sökfiltret.

 • När det interna batteriet i en enhet börjar ta slut kommer en notifiering att visas för användaren. Detta gäller följande typer av enheter:

  • Tool tracker

  • Asset tracker

  • Trådlös RFID-läsare

  • Automatisk förar-id (BLE tagg)

 • Prestandaförbättringar i de moduler som hanterar Reseöversikter.

App

Installation

 • En rättning är utförd som åtgärdar att ett tillbehör inte följde med till det nya fordonet i samband med ett fordonsbyte.

Fick du svar på din fråga?