Alla samlingar
Installation
App
Asset Tracker - Installation
Asset Tracker - Installation
Emil Nilsson avatar
Skrivet av Emil Nilsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När du ska installera din Asset Tracker loggar du in på ditt konto via vår app, Ease Fleet.

  1. Tryck och håll in knappen på din Asset Tracker tills båda dioderna lyser.

  2. Klicka på Installation och skanna in enhetens IMEI-nummer som finns på sidan av din enhet.

  3. Ange information om den utrustning du ska spåra.

  4. För bästa möjliga signalstyrka ska enheten monteras med knappen och dioderna
    uppåt och med klar sikt mot himlen.

  5. Använd medföljande monteringsutrustning för att fästa enheten. Därefter kan du se
    positionen i modulen Spåra och leda.

Enheten skickar in sin position en gång om dygnet. Om enheten inte lyckats få sin position via GPS så skickas en grovt estimerad position in baserad på triangulering.

Du ser enhetens batteristatus i appen. När batteriet är slut så erbjuds du en ny enhet. Därefter gör du enkelt ett enhetsbyte och skickar tillbaka din gamla Asset Tracker till Infobric.

Fick du svar på din fråga?